Zásady ochrany osobních údajů.

Společnost maveb. media s.r.o. dbá na ochranu vašeho soukromí. Proto sepsala tyto zásady ochrany osobních údajů, které určují, jak vaše údaje shromažďovat, používat a ukládat.

V souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) tímto souhlasím se zpracováním svých údajů vyplněných v tomto formuláři (dále jen „osobní údaje“), tedy jméno, telefon, e-mail a další údaje poskytnuté v těle zprávy, společností maveb. media s.r.o. se sídlem Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, IČO: 07035403, jako správci osobních údajů a to za účelem marketingu, a sice nabízení služeb společnosti, zjišťování spokojenosti zákazníků a průzkum trhu, jakož i za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Osobní údaje mohou být zpracovány manuálně i automatizovaně, a to vlastními zaměstnanci příslušného správce osobních údajů. Souhlas uděluji na dobu 5 let od udělení souhlasu. Souhlas se zpracováním uděluji dobrovolně a byl jsem poučen v souladu se zákonem o všech svých právech podle zákona, zejména s právem přístupu k osobním údajům, právem na opravu osobních údajů, právy podle § 21 zákona jakož i právem tento souhlas kdykoli bezplatně odvolat zasláním e-mailu na emailovou adresu agentura@maveb.cz. Zaškrtnutím políčka „Souhlasím“ v kontaktním formuláři a kliknutím na tlačítko „Zprávo leť!“, kterým zprávu odešlete, souhlasím se zasíláním obchodního sdělení výše uvedeného správce na moji e-mailovou adresu, kterou jsem dobrovolně poskytl. Dále souhlasím s kontaktováním na poskytnuté telefonní číslo za účelem udělení nabídky. V případě porušení práv na ochranu osobních údajů je možno se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Menu