Ochrana osobních údajů.

Pro váš i náš klidný spánek.

Na tomto místě se dozvíte, jak nakládáme s osobními údaji, které nám při používání našich služeb poskytujete. Všechny údaje jsou u nás v bezpečí. Ať už jste našimi klienty nebo jen prohlížíte náš web.

maveb. media s.r.o. považuje získané osobní a další údaje za přísně důvěrné. Při jejich zpracování se řídí nařízením evropského parlamentu a rady (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jinak známým jako GDPR a adaptačními zákony ČR upravující tuto oblast.

V souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) tímto souhlasím se zpracováním svých údajů vyplněných v tomto formuláři (dále jen „osobní údaje“), tedy jméno, telefon, e-mail a další údaje poskytnuté v těle zprávy, společností maveb. media s.r.o. se sídlem Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, IČO: 07035403, jako správci osobních údajů a to za účelem marketingu, a sice nabízení služeb společnosti, zjišťování spokojenosti zákazníků a průzkum trhu, jakož i za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Osobní údaje mohou být zpracovány manuálně i automatizovaně, a to vlastními zaměstnanci příslušného správce osobních údajů. Souhlas uděluji na dobu 5 let od udělení souhlasu. Souhlas se zpracováním uděluji dobrovolně a byl jsem poučen v souladu se zákonem o všech svých právech podle zákona, zejména s právem přístupu k osobním údajům, právem na opravu osobních údajů, právy podle § 21 zákona jakož i právem tento souhlas kdykoli bezplatně odvolat zasláním e-mailu na emailovou adresu [email protected]. Zaškrtnutím políčka „Souhlasím“ v kontaktním formuláři a kliknutím na tlačítko „Zprávo leť!“, kterým zprávu odešlete, souhlasím se zasíláním obchodního sdělení výše uvedeného správce na moji e-mailovou adresu, kterou jsem dobrovolně poskytl. Dále souhlasím s kontaktováním na poskytnuté telefonní číslo za účelem udělení nabídky. V případě porušení práv na ochranu osobních údajů je možno se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Totožnost a kontaktní údaje správce

Firma: maveb. media s.r.o.
Sídlo: Mrštíkova 399/2a, 460 07  Liberec
IČO: 07035403
Telefon: +420 725 426 574
E-mail: [email protected]

Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny

Společnost maveb. media s.r.o. zpracovává osobní údaje za několika účely, které se liší zejména subjektem osobních údajů a vztahem, který má společnost maveb. media s.r.o. k subjektu údajů.

  1. Osobní údaje našich klientů jsou zpracovány za účelem plnění smluv o dodávkách služeb a díla. Zpracováváme pouze ty údaje, které jsou nezbytné pro plynulé a efektivní plnění smluvních závazků a zákonných povinností z nich vyplývajících.
  2. Osobní údaje zaměstnanců jsou zpracovávány za účelem náboru a evidence našich zaměstnanců dle zákonných povinností.
  3. Zpracováváme také osobní údaje subjektů za účelem poskytování informací o novinkách v našich službách, produktech a dalších marketingových akcích společnosti maveb. media s.r.o.

Právní základ pro zpracování

Veškeré osobní údaje společnost maveb. media s.r.o. zpracovává na základě právních základů uvedených níže:

  1. Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.
  2. Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.
  3. Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.
  4. Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů.

Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na oprávněném zájmu

Osobní údaje zpracováváme zejména za účelem rozvoje a udržování obchodních vztahů s našimi klienty nebo potenciálními partnery. Chceme budovat dlouhodobé a oběma stranám prospěšné obchodní vztahy a velmi nám záleží na tom, aby naše služby a produkty co nejvíce pomáhaly našim klientům rozvíjet jejich vlastní podnikání.

Případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje, které jsou zpracovávány automatizovaně, mohou být předány třetím stranám a to v nezbytných případech, abychom zajistili plnění našich obchodních závazků nebo rozvoj obchodních vztahů. Partnery, se kterými spolupracujeme, pečlivě vybíráme a kontrolujeme, zda garantují stejné principy a zásady ochrany osobních údajů jako naše společnost. Níže je výčet zpracovatelů, se kterými spolupracujeme:

Google https://policies.google.com/privacy
Hotjar https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment
Facebook https://www.facebook.com/privacy/explanation/
Sklik https://napoveda.sklik.cz/zpracovani-osobnich-udaju/
Seznam https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/