Jednotný vizuální styl LUKKESCH Cargo Freighter

Rok: 2018
Tým: Marek Kotrouš

Autodopravce Lukkesch Cargo Freighter se na naše studio obrátil s prosbou o vytvoření nového logotypu. Klient si své nové logo představoval pouze jako textové, proto se naše studio snažilo co nejvíce držet zadání a logo doplnilo o zajímavé prvky, které logo dělají nezaměnitelným.

Navržené logo bylo klientovi odprezentováno a velice rychle přijato. Po roce došlo ještě k malému redesignu na přání klienta, kdy došlo ke kreativnímu propojení písmen E a S, coby symbol dlouhých cest.

Podobné projekty

Podobné projekty

Můžu nějak pomoci?

Jsem Marek Kotrouš – jeden ze zakladatelů mavebu. Grafickému designu se věnuji mnoho let, během kterých jsem pro klienty vytvořil stovky gigabajtů dat, které pomohly na jejich cestě k lepší vizuální komunikaci.

Domluv si se mnou schůzku, během které společně probereme možnosti,
kde by právě tobě mohla spolupráce s naším grafickým studiem pomoci.